شرایط و ضوابط استفاده

قانون 1

كليه اصول و رويه هاى گز آنتیک منطبق با قوانين جمهورى اسلامى ايران ، قانون تجارت الكترونيك و قانون حمايت از حقوق مصرف كننده است و كاربر نيز موظف به رعايت قوانين مرتبط با كاربر است.

قانون 2

اگر در قوانين ، رويه ها و سرويسهاى گز آنتیک در آينده تغييراتى ايجاد شود ، در همين صفحه به روز رسانى خواهد شد و به اطلاع عموم خواهد رسيد و شما توافق مى كنيد كه استفاده مستمر شما از اين سايت به معنى پذيرش هرگونه تغيير است.

عكسهاى ارائه شده توسط اين سايت به شكل حرفه اى توسط گز آنتیک از گز هاى موجود تهيه مى شوند.