خط مشي كيفيت و ايمني مواد غذايي گز آنتیک

خط مشي كيفيت و ايمني مواد غذايي گز آنتیک

خط مشي كيفيت و ايمني مواد غذايي 

 
شركت گز آنتيك ، يكي از بزرگترين و مدرن ترين توليدكننده هاي انواع گز در سطح كشور ، با پشتوانه مديريت اگاه و دور انديش ، پرسنل مجرب و متخصص ، دانا و قانون گرا ، صبور و صادق و متعهد به ارزشهاي اخلاقي با استفاده از دانش روز بر آن است تا با تلاش و استمرار خستگي ناپذير و با ملحوظ نمودن الزامات استانداردهاي بين المللي  ISO 9001 : 2008   و   ISO 22000 : 2005   و همچنين  HACCP  در جهت دو هدف كلان سازماني (بهبود مستمر و رضايت مشتري) گام بردارد .
به همين منظور هيئت مديره گز آنتيك جهت گيري هاي اصلي خود را بر اساس محورهاي زير تنظيم نموده و به رعايت موارد زير متعهد مي گردد .

1-     رعايت قوانين و استانداردهاي ملي و بين المللي  ISO 9001 : 2008   و   ISO 22000 : 2005   و همچنين  HACCP

2-     رعايت حقوق مصرف كننده و مشتري اعم از شناسايي نيازهاي مشتريان و بكارگيري نيازهاي شناخته شده در راستاي رضايت مشتريان با اجراي ضوابط و مقررات جاري كشور

3-     بهبود مستمر فرآيندها و روش هاي مديريتي و ايمني مواد غذائي

4-     ارتقاء مستمر دانش فني و علمي در كليه سطوح پرسنلي سازمان

5-     تعميم تفكر و نگرش سيستمي با تكيه بر برنامه و آموزش

6-     ارتقاء كيفيت زندگي كاري پرسنل

7-     ارتقاء روحيه نشاط و اميد در پرسنل به منظور بهر ه وري بيشتر سازماني

8-     اجرا و نظارت صحيح و مستمر بر تهيه و بازنگري  QUALITY PLAN   ،   HACCP PLAN   ،   OPRP/PRP

9-     استفاده از ابزار و ماشين آلات مناسب و به روز ، با هدف بهبود كيفيت توليدات و آسايش پرسنل

10-توسعه بازار داخلي و خارجي با استفاده از روش هاي نوين بازاريابي و تجارت الكترونيكي

مسئوليت اصلي برقراري و استقرار سيستم هاي مديريتي بر عهده هيئت مديره است و كليه مديران و كاركنان  شركت ، مسئوليت مشاركت و انجام وظايف و مسئوليهاي مشخص شده در اين سيستم را بر عهده دارند .

نظرات بازدیدکنندگان