پست های داغ

last video Posts

خط مشي كيفيت و ايمني مواد غذايي گز آنتیک

خط مشي كيفيت و ايمني مواد غذايي گز آنتیک

شركت گز آنتيك ، يكي از بزرگترين و مدرن ترين توليدكننده هاي انواع گز در سطح كشور ، با پشتوانه مديريت اگاه و دور انديش ، پرسنل مجرب و متخصص ، دانا و قانون گرا ، صبور و صادق و متعهد به ارزشهاي اخلاقي با استفاده از دانش روز بر آن است تا با تلاش و استمرار خستگي ناپذير و با ملحوظ نمودن الزامات استانداردهاي بين المللي ISO 9001 : 2008 و ISO 22000 : 2005 و همچنين HACCP در جهت دو هدف كلان سازماني (بهبود مستمر و رضايت مشتري) گام بردارد .